اماكن ورزشي منطقه مجموعه های ورزشی شهرداری

رديف ناحیه محله نام فعالیت جنسيت دولتي يا خصوصي نوع كاربري سازمان متبوع مساحت شماره تلفن آدرس
1 1 هفت چنار مجموعه ورزشی باغ گلستان استخر-بدنسازی-رزمی
-ایروبیک-شنا
زن
مرد
دولتی استخر-سونا-جکوزی
-سالن بدنسازی
-سالن رزمی-ایروبیک
سازمان ورزش شهرداری تهران 3030 55732038 خیابان کمیل بین خ خوش وخ رودکی
2 بریانک مجموعه ورزشی الزهرا رشته های توپی-رزمی
-بدنسازی-ایروبیک
زن سالن چند منظوره-سالن ایروبیک ورزمی
-سالن رزمی
2567 55786005 میدان بریانک -خ بریانک- انتهای خیابان شهید محبی
3 مجتمع ورزشی فرهنگی برادران محبی بدنسازی-استخر زن
مرد
بدنسازی-استخر 2819 5543732الی29 بزرگراه نواب
4 جی مجموعه ورزشی شهدای جیحون شنا-بدنسازی-ایروبیک استخر-سونا-جکوزی-سالن بدنسازی 6442 55708762 انتهای خ جیحون
5 سلیمانی جانبازان استخر دوقلو-بدنسازی-رزمی
-ایروبیک-کشتی–شنا- سالن های چندمنظوره
زن
مرد
استخر دوقلو-بدنسازی-رزمی
-ایروبیک-شنا- سالن های چندمنظوره
11487 55788881 خ قزوین جنب پمپ گاز
6 2 مرتضوی حیدریان بدنسازی-رزمی
-ایروبیک-کشتی- سالن های چندمنظوره
زن
مرد
بدنسازی-رزمی
-ایروبیک-کشتی- سالن های چندمنظوره
5358 66849552 خ کمیل بین جیحون و کارون
7 هاشمی مجتمع ورزشی شهربانو سالن های ورزش(استخرو بدنسازی با دستگاه) کتابخانه- سالن جلسات-کارگاه های کار آفرینی زن سالن های ورزش(استخرو بدنسازی با دستگاه) کتابخانه- سالن جلسات-کارگاه های کار آفرینی 3700 66192178 خ دستغیب تقاطع شهیدان
8 3 زنجان شهدای  ازادی استخر دوقلو-بدنسازی-رزمی
-ایروبیک
زن و مرد ستخر دوقلو-بدنسازی-رزمی 8000 66044355-8 یادگار امام خیابان میمنت
9 یادگار امام سالن فوتسال چندمنظوره زن و مرد سالن فوتسال چندمنظوره 3030 6605639 بزرگراه  یادگار  بعداز  تقاطع  ازادی
10 سلسبیل خوش سالن چند منظوره-سالن رزمی-جکوزی بدنسازی زن و مرد سالن چند منظوره-سالن رزمی-جکوزی بدنسازی سازمان ورزش شهرداری تهران 1080 66872078 خیابان  دامپزشکی  نرسیده  به  اذربایجان  کوچه  امین  الهی
فهرست